Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”

Szanowni Państwo!
1 procentNiestety z przyczyn formalnych Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska” nie znalazło się w wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymania 1%.

Prosimy zatem NIE UMIESZCZAĆ numeru KRS naszego Stowarzyszenia w swoich rozliczeniach PIT za rok 2019.

Zachęcamy, aby do przekazania 1% wskazać naszych przyjaciół, z którymi współpracujemy:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
KRS 0000192888

Stowarzyszenie zostało założone w 2004 roku, aby swoją działalnością wspierać działania Zespołu. Do struktur Stowarzyszenia zapraszamy obecnych i byłych członków Zespołu oraz rodziców i opiekunów.

Dane adresowe Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”
ul. Okrzei 7
35-959 Rzeszów
NIP 813-334-66-93
REGON 691775711

KRS 0000196008

nr konta: 24 1240 1792 1111 0010 0178 1857

INFORMACJA !

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie oraz Tancerze ZPiT „Bandoska”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska” zwraca się z apelem o rozważenie możliwości uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia w charakterze jego członków.

Zgodnie z §11 Statutu Stowarzyszenia członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie zainteresowane celami działalności Stowarzyszenia zaś członkami uczestnikami:
a) małoletni tancerze w wieku od 16 do 18 lat
b) małoletni tancerze poniżej 16 lat – za zgodą przedstawicieli ustawowych.

Członkom Stowarzyszenia zgodnie z §13 Statutu przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia (nie dotyczy członków uczestników), zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia, korzystanie z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia działają społecznie, kwota wpłacanych składek członkowskich (w wysokości 20.00 zł rocznie) jest w całości wykorzystywana do statutowej działalności Stowarzyszenia.

W sprawie otrzymania deklaracji członkowskich oraz zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska” prosimy zwracać się do Pani Elżbiety Welc lub do Pana Romana Malkiewicza.

Dodaj komentarz

Please Login to comment
  Subscribe  
Powiadom o