Jak przekazać 1% podatku ?

przekaz 1 procent podatku

Jak przekazać 1% podatku?

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
– podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
– podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– podatnik objęty liniową, 19-sto procentową stawką podatku,
– podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Po pierwsze!
Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku.

Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, a więc:
– posiadających status opp na dzień 30 listopada 2008 r.,
– nie prowadzących działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI z dnia 31 grudnia 2008 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.827)

Po drugie!
Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT-38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

UWAGI!
– 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
– W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
– Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji.

Źródło informacji: www.pozytek.gov.pl

0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x