Sezon 2018/2019

PLAN ZAJĘĆ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „BANDOSKA” SEZON 2018/2019 r.

MINI BANDOSKA

MAŁA BANDOSKA

GRUPA MŁODZIEŻOWA

GRUPA
REPREZENTACYJNA

GRUPA SENIORÓW

PON.

16:15 – 17:10 ZAJĘCIA TANECZNO-WOKALNE

17:10 – 18:05 ZAJĘCIA TANECZNO-WOKALNE

17:30 – 18:00 WOKAL

18:05 – 18:45
TANIEC

18:00 – 18:45
WOKAL

18:45 – 19:45
TANIEC

18:45 – 19:30 WOKAL

19:45 – 21:15
TANIEC

PT.

16:15 – 17:00
TANIEC

17:00 – 17:45
TANIEC

17:45 – 18:45
TANIEC

18:45 – 20:30
TANIEC