Światowe Festiwale Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 2019
XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 2017
XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 2014
XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 2011
XV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 2008
XIV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 2005
XIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 2002
XII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 1999
XI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
X Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
IX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
VIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
VII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
VI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
V Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
IV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
III Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
II Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
I Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 1969