Historia

Poniżej znajduje się ciąg dalszy historii ZPiT „Bandoska”. W zestawieniu znalazły się najważniejsze wydarzenia z niemal 70. lat działalności.

1950-1970       1971-1990      1991-2010      2011-2030
Na kolejnych stronach zobaczysz dalszy ciąg historii ZPiT „Bandoska”:

strona 1: historia w latach 1950-1970

strona 2: historia w latach 1971-1990

strona 3: historia w latach 1991-2010

strona 4: tutaj jesteś 🙂 (lata 2011-2030)